Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản Gần mực thì dơ, gần đèn thì lóa

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Gần mực thì dơ, gần đèn thì lóa

Chỉ tay lên trời hận đời vô đối, chỉ tay xuống gối, đi ngủ cho rồi.

Em ơi đừng lấy chồng xa

Lấy anh cho khoẻ, đám ma cho gần.

Một điều nhịn là chín đứa ngồi lên đầu.

Đàn bà là những niềm đau

Đàn ông có thể yêu nhau cơ mà =))

Thời xưa chồng bỏ thì lo

Thời nay chồng bỏ trời cho đổi đời

Yêu nhau mấy núi cũng trèo

Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua

Về nhà thưa mẹ thưa cha

Bồ con có chữa đã ba tháng rồi
Gần mực thì bia, gần khuya thì buồn ngủ.

Thơ tôi chỉ có bốn câu

Đã xong câu một, bắt đầu câu hai

Câu ba sáu chữ không dài

Sắp xong câu bốn, hết bài xong thơ!
Có công nhịn đói… có ngày mi nhon

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Gần mực thì dơ, gần đèn thì lóa Ca dao tục, ngữ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top