Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản Đi 1 ngày đàng, ăn hàng bụng no…

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Đi 1 ngày đàng, ăn hàng bụng no…

Chỉ tay lên trời hận đời vô đối, chỉ tay xuống gối, đi ngủ cho rồi.

Em ơi đừng lấy chồng xa

Lấy anh cho khoẻ, đám ma cho gần.

Một điều nhịn là chín đứa ngồi lên đầu.

Đàn bà là những niềm đau

Đàn ông có thể yêu nhau cơ mà =))

Thời xưa chồng bỏ thì lo

Thời nay chồng bỏ trời cho đổi đời

Mệt mỏi vì học giỏi.

Đau đầu vì nhà giàu

Gió mùa thu anh ru em ngủ

Em ngủ rồi… anh cạy tủ anh đi!

Được voi đòi…Hai Bà Tưng

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Đi 1 ngày đàng, ăn hàng bụng no… Ca dao tục, ngữ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top