Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản Đàn bà là những niềm đau Đàn ông có thể yêu nhau cơ mà =))

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Đàn bà là những niềm đau

Đàn ông có thể yêu nhau cơ mà =))

Chỉ tay lên trời hận đời vô đối, chỉ tay xuống gối, đi ngủ cho rồi.

Em ơi đừng lấy chồng xa

Lấy anh cho khoẻ, đám ma cho gần.

Một điều nhịn là chín đứa ngồi lên đầu.

Áo anh sứt chỉ đường tà

Vứt làm nùi giẻ lau nhà cho xong.

Hơn nhau vì áo vì quần

Chứ đem lột trần ai cũng như ai.

Thời xưa chồng bỏ thì lo

Thời nay chồng bỏ trời cho đổi đời

Anh đi anh nhớ quê nhà,

Nhớ canh rau muống, nhớ cà… khịa thì nó vui

Làm sư lại thích bướm ong

Buôn ke bán cỏ lại mong anh hùng

Ba đồng một mớ trầu cay

Không bằng tình nghĩa một cây vàng mười.

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Đàn bà là những niềm đau
Đàn ông có thể yêu nhau cơ mà =)) Ca dao tục, ngữ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top