Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản Có những người do chân lý sinh ra Nhưng, có những người do… sơ ý sinh ra.

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Có những người do chân lý sinh ra

Nhưng, có những người do… sơ ý sinh ra.

Chỉ tay lên trời hận đời vô đối, chỉ tay xuống gối, đi ngủ cho rồi.

Em ơi đừng lấy chồng xa

Lấy anh cho khoẻ, đám ma cho gần.

Một điều nhịn là chín đứa ngồi lên đầu.

Đàn bà là những niềm đau

Đàn ông có thể yêu nhau cơ mà =))

Thời xưa chồng bỏ thì lo

Thời nay chồng bỏ trời cho đổi đời

Gió mùa thu anh ru em ngủ

Em ngủ rồi… anh cạy tủ anh đi!

Được voi đòi…Hai Bà Tưng

Tiên học lễ hậu học…ăn

Có chí thì…ghê

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Có những người do chân lý sinh ra
Nhưng, có những người do… sơ ý sinh ra. Ca dao tục, ngữ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top