Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản Có chí thì…ghê cùn

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Có chí thì…ghê

Chỉ tay lên trời hận đời vô đối, chỉ tay xuống gối, đi ngủ cho rồi.

Em ơi đừng lấy chồng xa

Lấy anh cho khoẻ, đám ma cho gần.

Một điều nhịn là chín đứa ngồi lên đầu.

Đàn bà là những niềm đau

Đàn ông có thể yêu nhau cơ mà =))

Thời xưa chồng bỏ thì lo

Thời nay chồng bỏ trời cho đổi đời

Được voi đòi…Hai Bà Tưng

Tiên học lễ hậu học…ăn

Nhân nhượng là tự sát, độc ác là huy hoàng

Miếng ngon giữa đàng, ai đàng hoàng là dại

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Có chí thì…ghê
cùn Ca dao tục, ngữ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top