Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản Cá không ăn muối cá ươn Không có xe đẹp thôi đừng yêu em

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Cá không ăn muối cá ươn

Không có xe đẹp thôi đừng yêu em

Chỉ tay lên trời hận đời vô đối, chỉ tay xuống gối, đi ngủ cho rồi.

Em ơi đừng lấy chồng xa

Lấy anh cho khoẻ, đám ma cho gần.

Một điều nhịn là chín đứa ngồi lên đầu.

Đàn bà là những niềm đau

Đàn ông có thể yêu nhau cơ mà =))

Thời xưa chồng bỏ thì lo

Thời nay chồng bỏ trời cho đổi đời

Mệt mỏi vì học giỏi.

Đau đầu vì nhà giàu

Gió mùa thu anh ru em ngủ

Em ngủ rồi… anh cạy tủ anh đi!

Một cây làm chẳng nên non

3 cây chụm lại… vẫn là 3 cây

Vạn sự khởi đầu nan, gian nan bắt đầu nản

Cá không ăn muối cá ươn
Không có xe đẹp thôi đừng yêu em Ca dao tục, ngữ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top