Tương lai mua bằng hiện tại Hãy trân trọng những gì bạn đang có trước khi thời gian dạy cho bạn biết trân trọng những gì bạn đã có..

Tương lai mua bằng hiện tại

Hãy trân trọng những gì bạn đang có trước khi thời gian dạy cho bạn biết trân trọng những gì bạn đã có..

Thanh xuân như một ly trà

Uống hết ly trà hết bà thanh xuân…

Người ta chỉ cô đơn khi có thời gian dành cho nó.

Dù bạn có tài năng hay nỗ lực nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì một số việc muốn giải quyết vẫn cần có thời gian. Bạn không thể khiến một đứa bé chào đời trong 1 tháng bằng cách làm 9 người phụ nữ mang thai được

Dùng thời gian để suy nghĩ, lá gan để hành động.

Đừng tự trách cứ bản thân mình nữa, tất cả là quá khứ, bạn không còn sống ở đó nữa.

Qúa khứ chơi dại làm hại tương lai

Người ta dùng thời gian để kiếm tiền… rồi dùng tiền để đốt thời gian

Quá khứ đang đợi ta trong mặt nạ tương lai

Người bận rộn chẳng còn thời gian để khóc.

Tương lai mua bằng hiện tại

Hãy trân trọng những gì bạn đang có trước khi thời gian dạy cho bạn biết trân trọng những gì bạn đã có.. Thời gian

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top