Tương lai mua bằng hiện tại Đừng vì còn trẻ không có tiền mà ủ rũ, tương lai, những ngày không có tiền còn rất nhiều

Tương lai mua bằng hiện tại

Đừng vì còn trẻ không có tiền mà ủ rũ, tương lai, những ngày không có tiền còn rất nhiều

Thanh xuân như một ly trà

Uống hết ly trà hết bà thanh xuân…

Người ta chỉ cô đơn khi có thời gian dành cho nó.

Dù bạn có tài năng hay nỗ lực nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì một số việc muốn giải quyết vẫn cần có thời gian. Bạn không thể khiến một đứa bé chào đời trong 1 tháng bằng cách làm 9 người phụ nữ mang thai được

Dùng thời gian để suy nghĩ, lá gan để hành động.

Đừng tự trách cứ bản thân mình nữa, tất cả là quá khứ, bạn không còn sống ở đó nữa.

Qúa khứ chơi dại làm hại tương lai

Người ta dùng thời gian để kiếm tiền… rồi dùng tiền để đốt thời gian

Học cách trân trọng những gì bạn đang có trước khi thời gian dạy cho bạn biết trân trọng những gì bạn đã từng có.

Sống trong hiện tại thật khó khăn, sống trong tương lai là vô nghĩa, và sống trong quá khứ là bất khả thi.

Tương lai mua bằng hiện tại

Đừng vì còn trẻ không có tiền mà ủ rũ, tương lai, những ngày không có tiền còn rất nhiều Thời gian

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top