Tổng hợp, collection, mashup, … chưa phân loại Nặng tình nặng nghĩa thì nặng nợ Vô tình, vô nghĩa thì vô tư

Tổng hợp, collection, mashup, … chưa phân loại

Nặng tình nặng nghĩa thì nặng nợ

Vô tình, vô nghĩa thì vô tư

Sau 2 năm làm Ngân hàng, tôi đã nhận lời làm con dâu tổng cộng 18 hộ gia đình.

Đường về đêm vắng canh thâu

Nhìn anh tôi tưởng con trâu đang cười

Tình hình dịch Covid diễn biến thật phức tạp, chưa bao giờ mong các bác sĩ thất nghiệp như lúc này.

Suy cho cùng chúng ta là con người. Không phải là cây cỏ nên không cần tắm mỗi ngày.

Lingard không thể chơi ở vị trí trung tâm được, cậu ta có tố chất nhưng vị trí đó không thích hợp cho lắm. Cậu ta nên chơi rộng ra một tí, có thể là ngoài sân vận động cũng được.

6 năm trời, không bia, không rượu, không thuốc lá, không chơi đêm và cả không đàn bà… thế rồi cũng đến ngày… tôi đủ tuổi vào lớp 1

Khi bạn làm rơi điện thoại xuống đất thì trái tim của bạn chạm đất trước điện thoại.

Đang bùn, đang chán ai tán tôi… tôi tán lại

Một khi ngôn từ bất lực… thì bạo lực lên ngôi.

Tổng hợp, collection, mashup, … chưa phân loại

Nặng tình nặng nghĩa thì nặng nợ
Vô tình, vô nghĩa thì vô tư Chưa phân loại

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top