Tổng hợp, collection, mashup, … chưa phân loại Mục tiêu của em năm 2017… là hoàn thành mục tiêu của năm 2016… mà đáng lý ra phải xong từ 2015… vì em đã lập ra từ 2014.

Tổng hợp, collection, mashup, … chưa phân loại

Mục tiêu của em năm 2017… là hoàn thành mục tiêu của năm 2016… mà đáng lý ra phải xong từ 2015… vì em đã lập ra từ 2014.

Sau 2 năm làm Ngân hàng, tôi đã nhận lời làm con dâu tổng cộng 18 hộ gia đình.

Đường về đêm vắng canh thâu

Nhìn anh tôi tưởng con trâu đang cười

Tình hình dịch Covid diễn biến thật phức tạp, chưa bao giờ mong các bác sĩ thất nghiệp như lúc này.

Suy cho cùng chúng ta là con người. Không phải là cây cỏ nên không cần tắm mỗi ngày.

Lingard không thể chơi ở vị trí trung tâm được, cậu ta có tố chất nhưng vị trí đó không thích hợp cho lắm. Cậu ta nên chơi rộng ra một tí, có thể là ngoài sân vận động cũng được.

Mượn là mất, cất là còn, sờ là mòn, cho thì lấy!

Nhiều lúc muốn thả hồn theo mây.

Nhưng lại sợ răng bay theo gió!!

Cuộc đời tàn anh mang 2 hàng lệ.

Thoáng chút buồn nhưng kệ mẹ nó đê!

Đỉnh cao của sự khinh bỉ… là “đã xem”

Tổng hợp, collection, mashup, … chưa phân loại

Mục tiêu của em năm 2017… là hoàn thành mục tiêu của năm 2016… mà đáng lý ra phải xong từ 2015… vì em đã lập ra từ 2014. Chưa phân loại

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top