Tổng hợp, collection, mashup, … chưa phân loại Giữa đường thấy cánh hoa rơi Giơ chân dẫm nát, không chơi đồ thừa!

Tổng hợp, collection, mashup, … chưa phân loại

Giữa đường thấy cánh hoa rơi

Giơ chân dẫm nát, không chơi đồ thừa!

Sau 2 năm làm Ngân hàng, tôi đã nhận lời làm con dâu tổng cộng 18 hộ gia đình.

Đường về đêm vắng canh thâu

Nhìn anh tôi tưởng con trâu đang cười

Tình hình dịch Covid diễn biến thật phức tạp, chưa bao giờ mong các bác sĩ thất nghiệp như lúc này.

Suy cho cùng chúng ta là con người. Không phải là cây cỏ nên không cần tắm mỗi ngày.

Lingard không thể chơi ở vị trí trung tâm được, cậu ta có tố chất nhưng vị trí đó không thích hợp cho lắm. Cậu ta nên chơi rộng ra một tí, có thể là ngoài sân vận động cũng được.

Một khi ngôn từ bất lực… thì bạo lực lên ngôi.

Cuộc đời thật lắm tơi bời

Cớ sao nhiều kẻ thảnh thơi vậy trời.

Hoa đẹp hoa thơm hoa vẫn tàn

Anh thề anh hứa rồi anh quên

Trên thế giới này không phải những thứ có cánh đều là thiên thần

Tổng hợp, collection, mashup, … chưa phân loại

Giữa đường thấy cánh hoa rơi
Giơ chân dẫm nát, không chơi đồ thừa! Chưa phân loại

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top