Tổng hợp, collection, mashup, … chưa phân loại Đầu tháng tôi ăn gì chó ăn nấy Cuối tháng chó ăn gì tôi ăn nấy.

Tổng hợp, collection, mashup, … chưa phân loại

Đầu tháng tôi ăn gì chó ăn nấy

Cuối tháng chó ăn gì tôi ăn nấy.

Sau 2 năm làm Ngân hàng, tôi đã nhận lời làm con dâu tổng cộng 18 hộ gia đình.

Đường về đêm vắng canh thâu

Nhìn anh tôi tưởng con trâu đang cười

Tình hình dịch Covid diễn biến thật phức tạp, chưa bao giờ mong các bác sĩ thất nghiệp như lúc này.

Suy cho cùng chúng ta là con người. Không phải là cây cỏ nên không cần tắm mỗi ngày.

Lingard không thể chơi ở vị trí trung tâm được, cậu ta có tố chất nhưng vị trí đó không thích hợp cho lắm. Cậu ta nên chơi rộng ra một tí, có thể là ngoài sân vận động cũng được.

– Trái gì to nhất?

– Trái Đất

Mượn là mất, cất là còn, sờ là mòn, cho thì lấy!

Nhiều lúc muốn thả hồn theo mây.

Nhưng lại sợ răng bay theo gió!!

Cuộc đời tàn anh mang 2 hàng lệ.

Thoáng chút buồn nhưng kệ mẹ nó đê!

Tổng hợp, collection, mashup, … chưa phân loại

Đầu tháng tôi ăn gì chó ăn nấy
Cuối tháng chó ăn gì tôi ăn nấy. Chưa phân loại

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top