Tổng hợp, collection, mashup, … chưa phân loại Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao, đếm xong rồi mới thấy tào lao

Tổng hợp, collection, mashup, … chưa phân loại

Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao, đếm xong rồi mới thấy tào lao

Sau 2 năm làm Ngân hàng, tôi đã nhận lời làm con dâu tổng cộng 18 hộ gia đình.

Đường về đêm vắng canh thâu

Nhìn anh tôi tưởng con trâu đang cười

Tình hình dịch Covid diễn biến thật phức tạp, chưa bao giờ mong các bác sĩ thất nghiệp như lúc này.

Suy cho cùng chúng ta là con người. Không phải là cây cỏ nên không cần tắm mỗi ngày.

Lingard không thể chơi ở vị trí trung tâm được, cậu ta có tố chất nhưng vị trí đó không thích hợp cho lắm. Cậu ta nên chơi rộng ra một tí, có thể là ngoài sân vận động cũng được.

6 năm trời, không bia, không rượu, không thuốc lá, không chơi đêm và cả không đàn bà… thế rồi cũng đến ngày… tôi đủ tuổi vào lớp 1

Tại sao chúng ta lại nói xấu nhau trong khi… chúng ta có thể nói lời ngọt ngào với giọng mỉa mai khinh bỉ?

Nhất đẳng huyền đai cũng không bằng dao phay chém lén

Nặng tình nặng nghĩa thì nặng nợ

Vô tình, vô nghĩa thì vô tư

Tổng hợp, collection, mashup, … chưa phân loại

Đã khuya rồi vẫn ngồi đếm sao, đếm xong rồi mới thấy tào lao Chưa phân loại

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top