Toàn văn lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh 19/12/1946

Hồ Chí Minh viết “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” vào 19/12/1946 tại làng Vạn Phúc, Hà Đông. Ngày 20/12 tại Hang Trầm , Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã phát đi “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”. Hỡi đồng bào toàn quốc! Chúng ta muốn hoà bình, chún

Hồ Chí Minh viết “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” vào 19/12/1946 tại làng Vạn Phúc, Hà Đông. Ngày 20/12 tại Hang Trầm , Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã phát đi “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”. Hỡi đồng bào toàn quốc! Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào! Chúng ta phải đứng lên! Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc.

https://www.youtube.com/watch?v=RzTxaGZ4bTwHồ Chí Minh viết “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” vào 19/12/1946 tại làng Vạn Phúc, Hà Đông. Ngày 20/12 tại Hang Trầm , Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã phát đi “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”. Hỡi đồng bào toàn quốc! Chúng ta muốn hoà bình, chún

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top