Tình yêu giữa Fangirl và Idol Em muốn cùng anh, làm tất cả những chuyện lãng mạn, trên thế giới này một lần… Em không đặc biệt thích gì, chỉ có anh là em thích nhất…

Tình yêu giữa Fangirl và Idol

Em muốn cùng anh, làm tất cả những chuyện lãng mạn, trên thế giới này một lần…

Em không đặc biệt thích gì, chỉ có anh là em thích nhất…

Dù ai nói tới nói lui

Yêu anh một chút vẫn vui hơn nhiều

Hỏi anh đi đứng thế nào

Năm lần bảy lượt ngã vào tim em.

Đố ai quét sạch lá rừng

Đố ai bảo được em ngừng thương anh

Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào nhầm chỗ.

Vạn người anh gặp, không người nào là em.

Em không hề có ý định sẽ yêu thương một ai, cho đến khi gặp anh.

Dăm ba chén rượu ly trà

Thứ em say nhất chỉ là anh thôi

Thế gian tình ái vô biên

Cớ sao ta lại phát điên vì chàng

Màu em thích là màu xanh dương

Còn anh vẫn mãi là người em thương

Có lần em bị sét đánh mà ko chết… đó là lần đầu tiên gặp anh!

Tình yêu giữa Fangirl và Idol

Em muốn cùng anh, làm tất cả những chuyện lãng mạn, trên thế giới này một lần…
Em không đặc biệt thích gì, chỉ có anh là em thích nhất… Fangirl

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top