Tình yêu giữa Fangirl và Idol Có rất nhiều cách để hạnh phúc. Nhanh nhất chính là nhìn thấy anh.

Tình yêu giữa Fangirl và Idol

Có rất nhiều cách để hạnh phúc. Nhanh nhất chính là nhìn thấy anh.

Dù ai nói tới nói lui

Yêu anh một chút vẫn vui hơn nhiều

Hỏi anh đi đứng thế nào

Năm lần bảy lượt ngã vào tim em.

Em muốn cùng anh, làm tất cả những chuyện lãng mạn, trên thế giới này một lần…

Em không đặc biệt thích gì, chỉ có anh là em thích nhất…

Dăm ba chén rượu ly trà

Thứ em say nhất chỉ là anh thôi

Thế gian tình ái vô biên

Cớ sao ta lại phát điên vì chàng

Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào nhầm chỗ.

Vạn người anh gặp, không người nào là em.

Em yêu anh tới chân trời góc bể… thế nhưng… anh còn chả biết em là ai?

Em yêu anh với vận tốc không nhanh, dù mong manh nhưng anh là tất cả.

Đời này em có 2 lần tập đi đường… 1 là lúc nhỏ… 2 là lúc chạy về phía anh.

Tình yêu giữa Fangirl và Idol

Có rất nhiều cách để hạnh phúc. Nhanh nhất chính là nhìn thấy anh. Fangirl

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top