Tình yêu giữa Fangirl và Idol Chỉ mỗi anh là không biết rằng chúng ta đang yêu xa.

Tình yêu giữa Fangirl và Idol

Chỉ mỗi anh là không biết rằng chúng ta đang yêu xa.

Dù ai nói tới nói lui

Yêu anh một chút vẫn vui hơn nhiều

Hỏi anh đi đứng thế nào

Năm lần bảy lượt ngã vào tim em.

Em muốn cùng anh, làm tất cả những chuyện lãng mạn, trên thế giới này một lần…

Em không đặc biệt thích gì, chỉ có anh là em thích nhất…

Dăm ba chén rượu ly trà

Thứ em say nhất chỉ là anh thôi

Thế gian tình ái vô biên

Cớ sao ta lại phát điên vì chàng

Màu em thích là màu xanh dương

Còn anh vẫn mãi là người em thương

Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào nhầm chỗ.

Vạn người anh gặp, không người nào là em.

Em biết em không dành hết cái thanh xuân của mình cho Anh, nhưng Anh là người tạo ra một phần của cái thanh xuân này.

Em có hàng ngàn hàng vạn lí do muốn gặp anh, nhưng lại thiếu mất duy nhất thân phận để gặp lại người.

Tình yêu giữa Fangirl và Idol

Chỉ mỗi anh là không biết rằng chúng ta đang yêu xa. Fangirl

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top