Tình yêu giữa Fangirl và Idol Anh là người duy nhất trên thế giới này em từng yêu và cũng là người đầu tiên cho em biết yêu là thế nào

Tình yêu giữa Fangirl và Idol

Anh là người duy nhất trên thế giới này em từng yêu và cũng là người đầu tiên cho em biết yêu là thế nào

Dù ai nói tới nói lui

Yêu anh một chút vẫn vui hơn nhiều

Hỏi anh đi đứng thế nào

Năm lần bảy lượt ngã vào tim em.

Em muốn cùng anh, làm tất cả những chuyện lãng mạn, trên thế giới này một lần…

Em không đặc biệt thích gì, chỉ có anh là em thích nhất…

Dăm ba chén rượu ly trà

Thứ em say nhất chỉ là anh thôi

Thế gian tình ái vô biên

Cớ sao ta lại phát điên vì chàng

Vạn hạt mưa rơi, không hạt nào nhầm chỗ.

Vạn người anh gặp, không người nào là em.

Trái tim a nhìu ngăn… a đa tình… nên e không trách

Em biết em không dành hết cái thanh xuân của mình cho Anh, nhưng Anh là người tạo ra một phần của cái thanh xuân này.

Bồ Công Anh chỉ bay khi trời có gió. Em mỉm cười khi nơi đó có anh.

Tình yêu giữa Fangirl và Idol

Anh là người duy nhất trên thế giới này em từng yêu và cũng là người đầu tiên cho em biết yêu là thế nào Fangirl

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top