Tin tức thời sự trong nước, điểm nóng, các sự kiện nổi bật Hà Lội là từ để miêu tả thủ đô Hà Nội khi mưa bão

Tin tức thời sự trong nước, điểm nóng, các sự kiện nổi bật

Hà Lội là từ để miêu tả thủ đô Hà Nội khi mưa bão

Đi xét nghiệm Covid:

– Cô ráng chờ kết quả sắp có rồi

– Huhu. Âm hộ em, Âm hộ em


Ngoài kia Covid bão bùng

Việt Nam trải chiếu giăng mùng ngủ ngon

Việt Nam dân chủ cộng hòa

Đàn ông rửa chén, đàn bà ngồi chơi

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh.

Xe đi không khéo gãy vành như chơi.

Một điều thật đặc biệt tại Việt Nam:

Danh hài thì làm phim giang hồ

Còn giang hồ thì đi làm phim hài


Không tham lam không phải quan huyện,

Không nhìu chiện không phải….Ziệt Nam.

Hà Nội không vội được đâu

Trai Việt Nam! Kiên cường – Bất khuất

Đầu đội trời, chân đạp đất

Vợ dọa là ngất =))


Dân ta phả biết sử ta… Nếu mà không biết thì tra Google

Tin tức thời sự trong nước, điểm nóng, các sự kiện nổi bật

Hà Lội là từ để miêu tả thủ đô Hà Nội khi mưa bão Tin trong nước

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top