Tận cùng của sự ngu dốt là đối xử quá tốt với nhiều người. Lần sau đi chơi, nhớ mang não theo nha ku.

Tận cùng của sự ngu dốt là đối xử quá tốt với nhiều người.

Lần sau đi chơi, nhớ mang não theo nha ku.

Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại

Trư Bát Giới vừa dại vừa ngu

Đường Tăng có mắt như mù

Sa Tăng gánh nặng lù lù theo sau.
Ngu thì người ta khinh, khôn thì người ta ghét.

Khôn mà làm như ngu mới thật là khôn

Tôi sợ cái ngày mà công nghệ sẽ lấn át sự giao tiếp giữa con người với nhau. Thế giới lúc đó sẽ có một thế hệ toàn những kẻ đần độn.

Người ngốc nghếch một mực muốn người khác hiểu mình

Người thông minh lại nổ lực hiểu chính mình.

Kết hợp sự ngu dốt với tiền đi mượn thì hậu quả rất thú vị.

Ngu thì ngu có hữu hạn thôi… chứ đừng ngu vô hạn như vậy?

Thông minh là tốt nhưng đừng giấu dốt rồi đột ngột thông minh.

Lần nào gặp mày, tao cũng phải phát triển trí thông minh cho mày hết vậy

Não bơm ko đc nhưng vòng 1 thì có thể

Tận cùng của sự ngu dốt là đối xử quá tốt với nhiều người.

Lần sau đi chơi, nhớ mang não theo nha ku. Ơ ngờ u

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top