Sống trên đời sống, cần có 1 đống tiền Không tiền cạp đất mà ăn c

Sống trên đời sống, cần có 1 đống tiền

Không tiền cạp đất mà ăn

Giàu vì bạn, sang vì vợ. Vỡ nợ vì người yêu.

Ngày cho vay bầu trời xanh như biếc

Ngày trả nợ gọi như điếc như câm

Đôi khi ta không buông được những thứ làm mình đau, chẳng hạn như tiền tệ mà ta vẫn yêu.

Tiền đi có nhớ ví không

Ví thì há miệng ngóng trông tiền về

Tiền đi chẳng giữ lời thề

Đi rồi đi mãi có về nữa đâu.
Thế giới này không thuộc về những người có tiền cũng không phải những người có quyền. Thế giới này thuộc về những người có tâm.

Nếu anh muốn biết giá trị đồng tiền, hãy thử hỏi mượn ai đó.

Vấn đề tiền với tôi chẳng quan trọng, quan trọng là tôi chẳng có tiền

Bạn không thể mua được tình yêu, nhưng phải trả kha khá tiền để có được nó

Ước gì tiền biết làm tình,

Ngày ngày trong ví xếp hình sinh con

Sống trên đời sống, cần có 1 đống tiền

Không tiền cạp đất mà ăn
c Tiền bạc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top