Sống trên đời sống, cần có 1 đống tiền Giá trị của bạn trong con mắt xã hội không phải ở số tiền bạn có, mà ở số tiền bạn tiêu…

Sống trên đời sống, cần có 1 đống tiền

Giá trị của bạn trong con mắt xã hội không phải ở số tiền bạn có, mà ở số tiền bạn tiêu…

Giàu vì bạn, sang vì vợ. Vỡ nợ vì người yêu.

Ngày cho vay bầu trời xanh như biếc

Ngày trả nợ gọi như điếc như câm

Đôi khi ta không buông được những thứ làm mình đau, chẳng hạn như tiền tệ mà ta vẫn yêu.

Thế giới này không thuộc về những người có tiền cũng không phải những người có quyền. Thế giới này thuộc về những người có tâm.

Đừng nằm trên giường quá lâu, trừ khi bạn làm ra tiền khi ở trên đó.

Tiền đi có nhớ ví không

Ví thì há miệng ngóng trông tiền về

Tiền đi chẳng giữ lời thề

Đi rồi đi mãi có về nữa đâu.
Trong cuộc chiến mang tên công bằng, tiền sẽ thắng!

Khi tiền đi trước mọi cánh cửa đều mở ra.

Tiền có thể thoả mãn được tham vọng nhưng không thoả mãn được khát vọng.

Sống trên đời sống, cần có 1 đống tiền

Giá trị của bạn trong con mắt xã hội không phải ở số tiền bạn có, mà ở số tiền bạn tiêu… Tiền bạc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top