Sống trên đời sống, cần có 1 đống tiền Đồng xu tuy có hai mặt nhưng chỉ có một mệnh giá Con người chỉ có một mặt nhưng sao lại hai lòng

Sống trên đời sống, cần có 1 đống tiền

Đồng xu tuy có hai mặt nhưng chỉ có một mệnh giá

Con người chỉ có một mặt nhưng sao lại hai lòng

Giàu vì bạn, sang vì vợ. Vỡ nợ vì người yêu.

Ngày cho vay bầu trời xanh như biếc

Ngày trả nợ gọi như điếc như câm

Đôi khi ta không buông được những thứ làm mình đau, chẳng hạn như tiền tệ mà ta vẫn yêu.

Thế giới này không thuộc về những người có tiền cũng không phải những người có quyền. Thế giới này thuộc về những người có tâm.

Đừng nằm trên giường quá lâu, trừ khi bạn làm ra tiền khi ở trên đó.

Tiền đi có nhớ ví không

Ví thì há miệng ngóng trông tiền về

Tiền đi chẳng giữ lời thề

Đi rồi đi mãi có về nữa đâu.
Khi tiền đi trước mọi cánh cửa đều mở ra.

Người ta nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc, nhưng bạn đã bao giờ thử thanh toán hoá đơn với một cái ôm chưa?

Sống được bằng những đồng tiền ít ỏi… đó một là tài năng.

Sống trên đời sống, cần có 1 đống tiền

Đồng xu tuy có hai mặt nhưng chỉ có một mệnh giá
Con người chỉ có một mặt nhưng sao lại hai lòng Tiền bạc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top