Sống trên đời sống, cần có 1 đống tiền Đôi khi ta không buông được những thứ làm mình đau, chẳng hạn như tiền tệ mà ta vẫn yêu.

Sống trên đời sống, cần có 1 đống tiền

Đôi khi ta không buông được những thứ làm mình đau, chẳng hạn như tiền tệ mà ta vẫn yêu.

Giàu vì bạn, sang vì vợ. Vỡ nợ vì người yêu.

Ngày cho vay bầu trời xanh như biếc

Ngày trả nợ gọi như điếc như câm

Tiền bạc không làm cho bạn hạnh phúc, chính cách bạn tiêu tiền mới làm cho bạn hạnh phúc.

Nếu phải lựa chọn giữa tình cảm và tiền bạc, tôi sẽ chọn tình cảm. Vì tình cảm có thể giúp bạn vay tiền, còn tiền thì không bao giờ mua được tình cảm thực sự.

Lúc nhỏ cứ nghĩ tiền chỉ mua được bim bim

Lớn lên mới biết tiền còn mua được trái tim người khác

Tiền đi có nhớ ví không

Ví thì há miệng ngóng trông tiền về

Tiền đi chẳng giữ lời thề

Đi rồi đi mãi có về nữa đâu.
Thế giới này không thuộc về những người có tiền cũng không phải những người có quyền. Thế giới này thuộc về những người có tâm.

Đừng nằm trên giường quá lâu, trừ khi bạn làm ra tiền khi ở trên đó.

Bạn kiếm được bao nhiêu không quan trọng, điều quan trọng là bạn giữ được bao nhiêu tiền và bạn làm thế nào để bắt tiền làm việc cho mình cũng như khiến cho “tiền đẻ ra tiền”.

Sống trên đời sống, cần có 1 đống tiền

Đôi khi ta không buông được những thứ làm mình đau, chẳng hạn như tiền tệ mà ta vẫn yêu.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top