Sống trên đời sống, cần có 1 đống tiền Có tiền là có quyền bời vì càng có nhiều tiền thì càng có nhiều lựa chọn

Sống trên đời sống, cần có 1 đống tiền

Có tiền là có quyền bời vì càng có nhiều tiền thì càng có nhiều lựa chọn

Giàu vì bạn, sang vì vợ. Vỡ nợ vì người yêu.

Ngày cho vay bầu trời xanh như biếc

Ngày trả nợ gọi như điếc như câm

Đôi khi ta không buông được những thứ làm mình đau, chẳng hạn như tiền tệ mà ta vẫn yêu.

Thế giới này không thuộc về những người có tiền cũng không phải những người có quyền. Thế giới này thuộc về những người có tâm.

Đừng nằm trên giường quá lâu, trừ khi bạn làm ra tiền khi ở trên đó.

Tiền đi có nhớ ví không

Ví thì há miệng ngóng trông tiền về

Tiền đi chẳng giữ lời thề

Đi rồi đi mãi có về nữa đâu.
Khi tiền đi trước mọi cánh cửa đều mở ra.

Nếu anh muốn biết giá trị đồng tiền, hãy thử hỏi mượn ai đó.

Tiền không là gì cả…nhưng không có nó ta chẳng là gì cả!!!

Sống trên đời sống, cần có 1 đống tiền

Có tiền là có quyền bời vì càng có nhiều tiền thì càng có nhiều lựa chọn Tiền bạc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top