Sống trên đời sống, cần có 1 đống tiền Cách đòi tiền thằng bạn A: Tao cho mày 10 mày giúp tao 1 việc được không? B: Ok A: Trả tao 200k bữa mày mượn đê!

Sống trên đời sống, cần có 1 đống tiền

Cách đòi tiền thằng bạn

A: Tao cho mày 10 mày giúp tao 1 việc được không?

B: Ok

A: Trả tao 200k bữa mày mượn đê!
Giàu vì bạn, sang vì vợ. Vỡ nợ vì người yêu.

Ngày cho vay bầu trời xanh như biếc

Ngày trả nợ gọi như điếc như câm

Đôi khi ta không buông được những thứ làm mình đau, chẳng hạn như tiền tệ mà ta vẫn yêu.

Tiền đi có nhớ ví không

Ví thì há miệng ngóng trông tiền về

Tiền đi chẳng giữ lời thề

Đi rồi đi mãi có về nữa đâu.
Thế giới này không thuộc về những người có tiền cũng không phải những người có quyền. Thế giới này thuộc về những người có tâm.

Nếu anh muốn biết giá trị đồng tiền, hãy thử hỏi mượn ai đó.

Vấn đề tiền với tôi chẳng quan trọng, quan trọng là tôi chẳng có tiền

Hạnh phúc không nằm ở tiền mà là số lượng của nó!

Tiền không mua được hạnh phúc nhưng có thể mua đc vô số thứ na ná như vậy

Sống trên đời sống, cần có 1 đống tiền

Cách đòi tiền thằng bạn
A: Tao cho mày 10 mày giúp tao 1 việc được không?
B: Ok
A: Trả tao 200k bữa mày mượn đê! Tiền bạc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top