Sống trên đời sống, cần có 1 đống tiền Bạn không thể mua được tình yêu, nhưng phải trả kha khá tiền để có được nó

Sống trên đời sống, cần có 1 đống tiền

Bạn không thể mua được tình yêu, nhưng phải trả kha khá tiền để có được nó

Giàu vì bạn, sang vì vợ. Vỡ nợ vì người yêu.

Ngày cho vay bầu trời xanh như biếc

Ngày trả nợ gọi như điếc như câm

Đôi khi ta không buông được những thứ làm mình đau, chẳng hạn như tiền tệ mà ta vẫn yêu.

Tiền đi có nhớ ví không

Ví thì há miệng ngóng trông tiền về

Tiền đi chẳng giữ lời thề

Đi rồi đi mãi có về nữa đâu.
Thế giới này không thuộc về những người có tiền cũng không phải những người có quyền. Thế giới này thuộc về những người có tâm.

Nếu anh muốn biết giá trị đồng tiền, hãy thử hỏi mượn ai đó.

Ước gì tiền biết làm tình,

Ngày ngày trong ví xếp hình sinh con

Trong khoảnh khắc, tiền nói được nhiều điều hơn một kẻ si tình hùng biện trong nhiều năm.

Đối với tôi, việc anh giàu hay nghèo không quan trọng, miễn là… anh có tiền

Sống trên đời sống, cần có 1 đống tiền

Bạn không thể mua được tình yêu, nhưng phải trả kha khá tiền để có được nó Tiền bạc

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top