Sau lưng anh sẽ là … Sau lưng người đàn ông thành đạt là người đàn bà đánh bạc.

Sau lưng anh sẽ là …

Sau lưng người đàn ông thành đạt là người đàn bà đánh bạc.

Đừng sợ khi người khác bàn tán sau lưng bạn. Hãy sợ khi người chẳng thèm biết bạn là ai.

Phía sau người đàn ông là cái bóng của ổng

Sau lưng người đàn ông vô tâm là người phụ nữ khóc âm thầm

Sau lưng người đàn ông nghiện ngập là người đàn bà bầm dập

Sau lưng người đàn ông tốt bụng là người phụ nữ lợi dụng

Sau lưng người đàn ông chém gió là người đàn bà đứng ngó.

Sau lưng người đàn ông lắm tài là người đàn bà chân dài.

Sau lưng người đàn ông buồn phiền là người đàn bà đòi tiền.

Sau lưng người đàn ông mê… trai là người đàn bà mê… cả hai!

Sau lưng anh sẽ là …

Sau lưng người đàn ông thành đạt là người đàn bà đánh bạc. Phía sau một chàng trai

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top