Phụ nữ có thể làm tất cả … nếu có đàn ông giúp đỡ Không có người đàn ông nào hiểu phụ nữ hơn tôi. Còn tôi thì không biết gì về họ

Phụ nữ có thể làm tất cả … nếu có đàn ông giúp đỡ

Không có người đàn ông nào hiểu phụ nữ hơn tôi. Còn tôi thì không biết gì về họ

Một cái thở dài của người phụ nữ nói lên nhiều điều hơn là một bài diễn thuyết hay của người đàn ông.

Trong nhà mình, phụ nữ thì rất đàn ông, còn đàn ông thì rất đàng hoàng.

Đàn bà cố gắng cả đời không thể thành đàn ông.

Đàn ông mới nói mấy câu đã biến thành đàn bà.

Đàn ông nói nhiều nhất chính là lúc sau khi say.

Phụ nữ nói nhiều nhất chính là lúc sau khi họ lấy chồng.

Lấy lửa thử vàng

Lấy vàng thử đàn bà

Lấy đàn bà thử đàn ông


Con gái nghĩ tình yêu của mình giống như phim Hàn quốc

Còn con trai nghĩ tình yêu của mình giống như… phim Nhật Bản

Phụ nữ lúc nào cũng tự cho mình là chung thủy, vậy đàn ông đi ngoại tình với ai?

Không có đàn bà không đẹp, chỉ là do ít rượu thôi. Không có đàn ông không hay, chỉ là do thiếu tiền thôi.

Đàn ông tập tạ thì đô

Đàn bà không tập vẫn đô như thường

Phụ nữ có thể làm tất cả … nếu có đàn ông giúp đỡ

Không có người đàn ông nào hiểu phụ nữ hơn tôi. Còn tôi thì không biết gì về họ Con trai – Con gái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top