Phụ nữ có thể làm tất cả … nếu có đàn ông giúp đỡ Đàn ông với chả đàn bà… Quanh đi quẩn lại vẫn là lừa nhau!

Phụ nữ có thể làm tất cả … nếu có đàn ông giúp đỡ

Đàn ông với chả đàn bà…

Quanh đi quẩn lại vẫn là lừa nhau!

Một cái thở dài của người phụ nữ nói lên nhiều điều hơn là một bài diễn thuyết hay của người đàn ông.

Trong nhà mình, phụ nữ thì rất đàn ông, còn đàn ông thì rất đàng hoàng.

Đàn bà cố gắng cả đời không thể thành đàn ông.

Đàn ông mới nói mấy câu đã biến thành đàn bà.

Đàn ông nói nhiều nhất chính là lúc sau khi say.

Phụ nữ nói nhiều nhất chính là lúc sau khi họ lấy chồng.

Lấy lửa thử vàng

Lấy vàng thử đàn bà

Lấy đàn bà thử đàn ông


Đàn ông rộng miệng thì oai

Đàn bà rộng miệng điếc tai láng giềng

Người đàn ông tự tin sẽ khiến người phụ nữ cảm thấy an toàn.

Người phụ nữ tự tin sẽ khiến người đàn ông cảm thấy ấm áp.

Con gái nghĩ tình yêu của mình giống như phim Hàn quốc

Còn con trai nghĩ tình yêu của mình giống như… phim Nhật Bản

Đàn bà… là những niềm đau

Dù biết nhưng vẫn theo sau đàn bà

Phụ nữ có thể làm tất cả … nếu có đàn ông giúp đỡ

Đàn ông với chả đàn bà…
Quanh đi quẩn lại vẫn là lừa nhau! Con trai – Con gái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top