Phụ nữ có thể làm tất cả … nếu có đàn ông giúp đỡ Con trai chỉ đi vệ sinh một mình, trong khi con gái thường đi cùng nhau.

Phụ nữ có thể làm tất cả … nếu có đàn ông giúp đỡ

Con trai chỉ đi vệ sinh một mình, trong khi con gái thường đi cùng nhau.

Một cái thở dài của người phụ nữ nói lên nhiều điều hơn là một bài diễn thuyết hay của người đàn ông.

Trong nhà mình, phụ nữ thì rất đàn ông, còn đàn ông thì rất đàng hoàng.

Đàn bà cố gắng cả đời không thể thành đàn ông.

Đàn ông mới nói mấy câu đã biến thành đàn bà.

Đàn ông nói nhiều nhất chính là lúc sau khi say.

Phụ nữ nói nhiều nhất chính là lúc sau khi họ lấy chồng.

Lấy lửa thử vàng

Lấy vàng thử đàn bà

Lấy đàn bà thử đàn ông


Con gái nghĩ tình yêu của mình giống như phim Hàn quốc

Còn con trai nghĩ tình yêu của mình giống như… phim Nhật Bản

Có những hành động ở phụ nữ gọi là gợi cảm, còn ở đàn ông gọi là biến thái.

Đàn ông im lặng là đang suy nghĩ

Đàn bà im lặng là đang suy diễn

Đàn ông miệng rộng thì sang

Đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà.

Phụ nữ có thể làm tất cả … nếu có đàn ông giúp đỡ

Con trai chỉ đi vệ sinh một mình, trong khi con gái thường đi cùng nhau. Con trai – Con gái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top