Phụ nữ có thể làm tất cả … nếu có đàn ông giúp đỡ Cỗ nào chẳng có thịt gà Đàn ông không có đàn bà mất vui.

Phụ nữ có thể làm tất cả … nếu có đàn ông giúp đỡ

Cỗ nào chẳng có thịt gà

Đàn ông không có đàn bà mất vui.

Một cái thở dài của người phụ nữ nói lên nhiều điều hơn là một bài diễn thuyết hay của người đàn ông.

Trong nhà mình, phụ nữ thì rất đàn ông, còn đàn ông thì rất đàng hoàng.

Đàn bà cố gắng cả đời không thể thành đàn ông.

Đàn ông mới nói mấy câu đã biến thành đàn bà.

Đàn ông nói nhiều nhất chính là lúc sau khi say.

Phụ nữ nói nhiều nhất chính là lúc sau khi họ lấy chồng.

Lấy lửa thử vàng

Lấy vàng thử đàn bà

Lấy đàn bà thử đàn ông


Con gái nghĩ tình yêu của mình giống như phim Hàn quốc

Còn con trai nghĩ tình yêu của mình giống như… phim Nhật Bản

Đàn bà yêu đàn ông ít nói bởi họ cứ nghĩ rằng:người đàn ông ấy đang lắng nghe họ.

Con trai chỉ đi vệ sinh một mình, trong khi con gái thường đi cùng nhau.

Có những hành động ở phụ nữ gọi là gợi cảm, còn ở đàn ông gọi là biến thái.

Phụ nữ có thể làm tất cả … nếu có đàn ông giúp đỡ

Cỗ nào chẳng có thịt gà
Đàn ông không có đàn bà mất vui. Con trai – Con gái

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top