Phát âm giản lược trong Bài phát biểu trang trọng

Tôi thường nó về cách dùng giản lược phát âm trong các giao tiếp thông thường hàng ngày. Trong video phát âm Anh Mỹ lần này, chúng ta sẽ xem xét cách giản lược ở một trường hợp trang trọng hơn:. Các bài phát biểu quan trọng. Ngày hôm qua, Barack Obama

Tôi thường nó về cách dùng giản lược phát âm trong các giao tiếp thông thường hàng ngày. Trong video phát âm Anh Mỹ lần này, chúng ta sẽ xem xét cách giản lược ở một trường hợp trang trọng hơn:. Các bài phát biểu quan trọng. Ngày hôm qua, Barack Obama đã được tái cử vào vị trí Tổng thống Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ xem bài phát biểu của ông, và của đối thủ của ông ông Mitt Romney vào tối qua nhé. Đầu tiên, từ “WANNA”. Cả hai người đều sử dụng giản lược phát âm trong bài phát biểu của mình. “WANNA” là cách nói tắt của “WANT TO”. /ˈwʌnə/. Nó có chứa âm /ʌ/ giống nguyên âm nhận trọng âm trong từ BUTTER /ˈbʌtər /. và âm schwa /ə/ giống nguyên âm không nhận trọng âm. Sau đây là một số ví dụ với “WANNA” trong các bài phát biểu:. /aɪ ˈwʌnə θæŋk ˈɛvri əˈmɛrəkən hu pɑrˈtɪsəˌpeɪtəd ɪn ðɪs ɪˈlɛkʃən/. /aɪ ˈwʌnə θæŋk pɔl ˈraɪən fər ɔl ðət hi həz dʌn fər ˈaʊər kæmˈpeɪn/.

/aɪ ˈɔlsoʊ ˈwʌnə θæŋk æn/. /aɪ ˈwʌnə/. Nghe lại một lần nữa, dừng và lặp lại theo clip nhé. /aɪ ˈwʌnə θæŋk ˈɛvri əˈmɛrəkən hu pɑrˈtɪsəˌpeɪtəd ɪn ðɪs ɪˈlɛkʃən/. Bạn hãy thử nói lại xem: /aɪ ˈwʌnə θæŋk ˈɛvri əˈmɛrəkən hu pɑrˈtɪsəˌpeɪtəd ɪn ðɪs ɪˈlɛkʃən/. /aɪ ˈwʌnə θæŋk pɔl ˈraɪən fər ɔl ðət hi həz dʌn fər ˈaʊər kæmˈpeɪn/. Bạn hãy nói lại theo nào: /aɪ ˈwʌnə θæŋk pɔl ˈraɪən fər ɔl ðət hi həz dʌn fər ˈaʊər kæmˈpeɪn/. /aɪ ˈɔlsoʊ ˈwʌnə θæŋk æn/. Tới lượt bạn: /aɪ ˈɔlsoʊ ˈwʌnə θæŋk æn/. Giản lược cho từ “TO” cũng thường xuyên được dùng. “TO” có thể được giản lược thành /tə/ với âm /t/ và âm schwa /ə/. hoặc thành âm Flap T /d/ + âm schwa /ə/. Hãy cùng xem một số ví dụ:. /ðə bɛst əz jɛt tə kʌm/. /baɪ ðə weɪ, wi həv tə fɪks ðæt/. /tə ðə bɛst kæmˈpeɪn tim/. /ʤəst fər ə ʧæns tə ˈɑrgju/. /tə ðə ˈfɜrnɪʧər ˈwɜrkɜrz ʧaɪld ɪn nɔrθ ˌkɛrəˈlaɪnə/.

/ənd ɪz kəˈmɪtmənt tə ˈprɪnsəpəl wɪl kənˈtɪnju tə kənˈtrɪbjut tə ðə gʊd əv ˈaʊər ˈneɪʃən/. /tə/. /də/. Nghe lại một lần nữa nhé. /ðə bɛst əz jɛt tə kʌm/. Bạn hãy lặp lại: /ðə bɛst əz jɛt tə kʌm/. Tuyệt! Câu tiếp nhé:. /wi həv tə fɪks ðæt/. Bạn lặp lại nhé: /wi həv tə fɪks ðæt/. Tuyệt! Câu tiếp:. /tə ðə bɛst kæmˈpeɪn tim/. Bạn lặp lại nào: /tə ðə bɛst kæmˈpeɪn tim/. Tuyệt! Câu tiếp:. /tə ˈɑrgju/. Bạn hãy lặp lại: /tə ˈɑrgju/. Tuyệt! Câu tiếp:. /tə ðə ˈfɜrnɪʧər ˈwɜrkɜrz ʧaɪld/. Hãy lặp lại: /tə ðə ˈfɜrnɪʧər ˈwɜrkɜrz ʧaɪld/. Tuyệt! Câu tiếp:. /ənd ɪz kəˈmɪtmənt tə ˈprɪnsəpəl/. Hãy lặp lại: /ənd ɪz kəˈmɪtmənt tə ˈprɪnsəpəl/. Tuyệt! Câu tiếp:. /wɪl kənˈtɪnju tə kənˈtrɪbjut/. Hãy lặp lại: /wɪl kənˈtɪnju tə kənˈtrɪbjut/. Còn nữa, cả hai người đều giản lược từ “HAVE” thành chỉ đơn giản 1 âm schwa /ə/. Ông Obama đã nói /meɪ ə/ thay cho “MAY HAVE”.


https://www.youtube.com/watch?v=vHTt7ZK_JFwTôi thường nó về cách dùng giản lược phát âm trong các giao tiếp thông thường hàng ngày. Trong video phát âm Anh Mỹ lần này, chúng ta sẽ xem xét cách giản lược ở một trường hợp trang trọng hơn:. Các bài phát biểu quan trọng. Ngày hôm qua, Barack Obama

Related Posts

Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai. Đó là ngày mai Chỉ trích 1 người là việc không khó. Vượt lên trên sự phán xét ấy để cư xử rộng lượng, vị tha mới là điều đáng tự hào

Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai. Đó là ngày mai Chỉ trích 1 người là việc không khó. Vượt lên trên sự phán xét…

Toàn Văn Bài Phát Biểu Gây Chấn Động Của Đại Sứ Việt Nam Tại LHQ Khiến Cả Thế Giới Nể Phục

Toàn Văn Bài Phát Biểu Gây Chấn Động Của Đại  Sứ Việt Nam Tại LHQ Khiến Cả Thế Giới Nể Phục. Các bạn thân mến, trước những…

Toàn văn lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh 19/12/1946

Hồ Chí Minh viết “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” vào 19/12/1946 tại làng Vạn Phúc, Hà Đông. Ngày 20/12 tại Hang Trầm , Đài Tiếng…

Toàn văn Tuyên Ngôn độc lập 1945 Hồ Chí Minh khai sinh Việt Nam dân chủ cộng hòa

Hỡi đồng bào cả nước! Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm…

VietNEWS Jan 15: Bài Phát Biểu Tổng Thống Trump. Tiêm Chủng Covid. Các Mạng Xã Hội.

Xin chào những người Mỹ đồng hương của tôi. Tôi muốn nói chuyện với quý vị tối nay về sự kiện đáng sợ của tuần qua. Tôi…

Vợ tỷ phú Trump 'sao chép' bài phát biểu của bà Obama

Sự giống nhau một cách kỳ lạ giữa hai bài phát biểu được nhà báo Jarrett Hill của tờ Huffington Post chỉ ra trên mạng xã hội…