No caption =)) Làm trai cho đáng nên trai Lang beng cũng trải giang mai cũng từng!!!

No caption =))

Làm trai cho đáng nên trai

Lang beng cũng trải giang mai cũng từng!!!

Sáng trà sữa, trưa trà chanh

Chiều để bụng, tối ăn anh

– Đằng nào cũng muộn rồi, về nhà anh ngủ chung đi

– Ai thèm về nhà anh…

– Vậy là em không phản đối việc mình ngủ chung =))


Phố đông sao đứng một mình

Đi vào nhà nghỉ làm t*nh với anh

Cơm đâu nuôi chó nuôi mèo

Để nuôi em zợ dẫu nghèo cũng zui

Gió đưa cành trúc la đà

Anh đưa em thứ gọi là chuối ngon

Không chua không phải là chanh

Đàn ông ai chẳng sở khanh đôi lần

Đàn ông phải có máu dê

Không gái nó bảo… bê đê khó xài

Yêu nhau mấy tháng đã đành

Nếu mà lâu quá chắc sanh một bầy

Nếu con gái có thể đọc được suy nghĩ của con trai

Thì cứ 5s là con trai sẽ bị ăn tát 1 lần =))

No caption =))

Làm trai cho đáng nên trai
Lang beng cũng trải giang mai cũng từng!!! Dê cụ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top