No caption =)) Hôm nay anh mệt rã rời Muốn ôm em ngủ kệ đời được không?

No caption =))

Hôm nay anh mệt rã rời

Muốn ôm em ngủ kệ đời được không?

Sáng trà sữa, trưa trà chanh

Chiều để bụng, tối ăn anh

– Đằng nào cũng muộn rồi, về nhà anh ngủ chung đi

– Ai thèm về nhà anh…

– Vậy là em không phản đối việc mình ngủ chung =))


Phố đông sao đứng một mình

Đi vào nhà nghỉ làm t*nh với anh

Cơm đâu nuôi chó nuôi mèo

Để nuôi em zợ dẫu nghèo cũng zui

Gió đưa cành trúc la đà

Anh đưa em thứ gọi là chuối ngon

Không chua không phải là chanh

Đàn ông ai chẳng sở khanh đôi lần

Thà rằng cắt tóc đi tu

Ngồi gần con gái… ngu sao không sờ!!

Đàn ông phải có máu dê

Không gái nó bảo… bê đê khó xài

Bàn tay ta làm nên tất cả

Biết cách rờ… cảm xúc sẽ thăng hoa

No caption =))

Hôm nay anh mệt rã rời
Muốn ôm em ngủ kệ đời được không? Dê cụ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top