No caption =)) Gái xưa chạm nhẹ bảo dê Gái nay chạm nhẹ… chưa phê anh à.

No caption =))

Gái xưa chạm nhẹ bảo dê

Gái nay chạm nhẹ… chưa phê anh à.

Sáng trà sữa, trưa trà chanh

Chiều để bụng, tối ăn anh

– Đằng nào cũng muộn rồi, về nhà anh ngủ chung đi

– Ai thèm về nhà anh…

– Vậy là em không phản đối việc mình ngủ chung =))


Phố đông sao đứng một mình

Đi vào nhà nghỉ làm t*nh với anh

Cơm đâu nuôi chó nuôi mèo

Để nuôi em zợ dẫu nghèo cũng zui

Gió đưa cành trúc la đà

Anh đưa em thứ gọi là chuối ngon

Không chua không phải là chanh

Đàn ông ai chẳng sở khanh đôi lần

Thà rằng cắt tóc đi tu

Ngồi gần con gái… ngu sao không sờ!!

Đàn ông phải có máu dê

Không gái nó bảo… bê đê khó xài

Trúc xinh trúc đứng một mình.

Em xinh em cũng rình rình theo trai.

No caption =))

Gái xưa chạm nhẹ bảo dê
Gái nay chạm nhẹ… chưa phê anh à. Dê cụ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top