No caption =)) E cứ nghĩ a là hoa đã có chủ Nhưng đâu biết a là chủ một vườn hoa :))

No caption =))

E cứ nghĩ a là hoa đã có chủ

Nhưng đâu biết a là chủ một vườn hoa :))

Sáng trà sữa, trưa trà chanh

Chiều để bụng, tối ăn anh

– Đằng nào cũng muộn rồi, về nhà anh ngủ chung đi

– Ai thèm về nhà anh…

– Vậy là em không phản đối việc mình ngủ chung =))


Phố đông sao đứng một mình

Đi vào nhà nghỉ làm t*nh với anh

Cơm đâu nuôi chó nuôi mèo

Để nuôi em zợ dẫu nghèo cũng zui

Gió đưa cành trúc la đà

Anh đưa em thứ gọi là chuối ngon

Không chua không phải là chanh

Đàn ông ai chẳng sở khanh đôi lần

Lên non mới thấy non cao

Cặp bồ mới hiểu tại sao hết tiền

Làm trai cho đáng nên trai

Đi đâu cũng có chân dài bám theo

Thà rằng cắt tóc đi tu

Ngồi gần con gái… ngu sao không sờ!!

No caption =))

E cứ nghĩ a là hoa đã có chủ
Nhưng đâu biết a là chủ một vườn hoa :)) Dê cụ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top