No caption =)) Đến một ngày 2 ta sẽ phải chết Anh nguyện rằng người chết trước là em Đứng trước mộ em Anh thề nguyện Em gái em Anh đối xử đàng hoàng!!

No caption =))

Đến một ngày 2 ta sẽ phải chết

Anh nguyện rằng người chết trước là em

Đứng trước mộ em Anh thề nguyện

Em gái em Anh đối xử đàng hoàng!!
Sáng trà sữa, trưa trà chanh

Chiều để bụng, tối ăn anh

– Đằng nào cũng muộn rồi, về nhà anh ngủ chung đi

– Ai thèm về nhà anh…

– Vậy là em không phản đối việc mình ngủ chung =))


Phố đông sao đứng một mình

Đi vào nhà nghỉ làm t*nh với anh

Cơm đâu nuôi chó nuôi mèo

Để nuôi em zợ dẫu nghèo cũng zui

Gió đưa cành trúc la đà

Anh đưa em thứ gọi là chuối ngon

Không chua không phải là chanh

Đàn ông ai chẳng sở khanh đôi lần

Thà rằng cắt tóc đi tu

Ngồi gần con gái… ngu sao không sờ!!

Đàn ông phải có máu dê

Không gái nó bảo… bê đê khó xài

Trai trung thực… Nhìn ngực đầu tiên =))

No caption =))

Đến một ngày 2 ta sẽ phải chết
Anh nguyện rằng người chết trước là em
Đứng trước mộ em Anh thề nguyện
Em gái em Anh đối xử đàng hoàng!! Dê cụ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top