No caption =)) Cam sành lột vỏ còn chua. Thương em còn nhỏ anh cua để dành.

No caption =))

Cam sành lột vỏ còn chua.

Thương em còn nhỏ anh cua để dành.

Sáng trà sữa, trưa trà chanh

Chiều để bụng, tối ăn anh

– Đằng nào cũng muộn rồi, về nhà anh ngủ chung đi

– Ai thèm về nhà anh…

– Vậy là em không phản đối việc mình ngủ chung =))


Phố đông sao đứng một mình

Đi vào nhà nghỉ làm t*nh với anh

Cơm đâu nuôi chó nuôi mèo

Để nuôi em zợ dẫu nghèo cũng zui

Gió đưa cành trúc la đà

Anh đưa em thứ gọi là chuối ngon

Không chua không phải là chanh

Đàn ông ai chẳng sở khanh đôi lần

Thà rằng cắt tóc đi tu

Ngồi gần con gái… ngu sao không sờ!!

Đàn ông phải có máu dê

Không gái nó bảo… bê đê khó xài

Iu em mấy núi cũng trèo

Đến khi em chửa mấy đèo anh cũng dông!!!

No caption =))

Cam sành lột vỏ còn chua.
Thương em còn nhỏ anh cua để dành. Dê cụ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top