Những câu nói vô dụng nhất thời đại Năm nay quyết định có gấu

Những câu nói vô dụng nhất thời đại

Năm nay quyết định có gấu

Tao sẽ không lấy chồng! – Câu cửa miệng của những đứa hay theo chồng bỏ cuộc chơi sớm nhất hội.

Bữa nào đi cafe nha! – Câu nói mấy đứa bận suốt đời

Ở nhà cháu nó ngoan lắm… nhưng tội cái, cháu nó lại rất ít khi ở nhà.

6677028 = xấu xấu bẩn bẩn không hay tắm

Yêu không công khai… đến lúc có thai… đừng hòng anh nhận.

Ăn một mình đau bụng

Nó hiền lắm, nó không cắn đâu

Cấm đổ rác

Cho bạn chép bài là hại bạn!

Những câu nói vô dụng nhất thời đại

Năm nay quyết định có gấu Câu nói kinh điển

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top