Những câu nói vô dụng nhất thời đại Mình chỉ ăn 1 cái bánh thôi… tích tắc… hết nhẵn cmn hộp bánh :))))

Những câu nói vô dụng nhất thời đại

Mình chỉ ăn 1 cái bánh thôi… tích tắc… hết nhẵn cmn hộp bánh :))))

Tao sẽ không lấy chồng! – Câu cửa miệng của những đứa hay theo chồng bỏ cuộc chơi sớm nhất hội.

Bữa nào đi cafe nha! – Câu nói mấy đứa bận suốt đời

Ở nhà cháu nó ngoan lắm… nhưng tội cái, cháu nó lại rất ít khi ở nhà.

6677028 = xấu xấu bẩn bẩn không hay tắm

Yêu không công khai… đến lúc có thai… đừng hòng anh nhận.

Đây là lần đầu tiên của em…

Lời mày nói, một cái chấm câu tao cũng không tin!

Anh rất tốt, nhưng giờ em chưa muốn yêu đương

Mọi người đừng chen lấn, xếp hàng từ từ thôi ạ!

Những câu nói vô dụng nhất thời đại

Mình chỉ ăn 1 cái bánh thôi… tích tắc… hết nhẵn cmn hộp bánh :)))) Câu nói kinh điển

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top