Những câu nói vô dụng nhất thời đại Lướt FB thêm 10 phút nữa rồi ngủ

Những câu nói vô dụng nhất thời đại

Lướt FB thêm 10 phút nữa rồi ngủ

Tao sẽ không lấy chồng! – Câu cửa miệng của những đứa hay theo chồng bỏ cuộc chơi sớm nhất hội.

Bữa nào đi cafe nha! – Câu nói mấy đứa bận suốt đời

Ở nhà cháu nó ngoan lắm… nhưng tội cái, cháu nó lại rất ít khi ở nhà.

6677028 = xấu xấu bẩn bẩn không hay tắm

Yêu không công khai… đến lúc có thai… đừng hòng anh nhận.

Đây là lần đầu tiên của em…

Lời mày nói, một cái chấm câu tao cũng không tin!

Tốt nghiệp rồi chúng ta vẫn là bạn tốt của nhau nhá!

Mình đã bảo rồi mà bạn không nghe

Những câu nói vô dụng nhất thời đại

Lướt FB thêm 10 phút nữa rồi ngủ Câu nói kinh điển

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top