Những câu nói vô dụng nhất thời đại Không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông

Những câu nói vô dụng nhất thời đại

Không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông

Tao sẽ không lấy chồng! – Câu cửa miệng của những đứa hay theo chồng bỏ cuộc chơi sớm nhất hội.

Bữa nào đi cafe nha! – Câu nói mấy đứa bận suốt đời

Ở nhà cháu nó ngoan lắm… nhưng tội cái, cháu nó lại rất ít khi ở nhà.

6677028 = xấu xấu bẩn bẩn không hay tắm

Yêu không công khai… đến lúc có thai… đừng hòng anh nhận.

Nó hiền lắm, nó không cắn đâu

Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe

Cấm trẻ em dưới 18 tuổi

Thả tôi ra

Những câu nói vô dụng nhất thời đại

Không sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông Câu nói kinh điển

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top