Những câu nói vô dụng nhất thời đại Girl: Đây là lần đầu của e đó a Boy: Anh cũng thế Girl: Mà con trai bọn anh sao lần nào xong cũng hút thuốc vậy Boy: Quen r!

Những câu nói vô dụng nhất thời đại

Girl: Đây là lần đầu của e đó a

Boy: Anh cũng thế

Girl: Mà con trai bọn anh sao lần nào xong cũng hút thuốc vậy

Boy: Quen r!
Tao sẽ không lấy chồng! – Câu cửa miệng của những đứa hay theo chồng bỏ cuộc chơi sớm nhất hội.

Bữa nào đi cafe nha! – Câu nói mấy đứa bận suốt đời

Ở nhà cháu nó ngoan lắm… nhưng tội cái, cháu nó lại rất ít khi ở nhà.

6677028 = xấu xấu bẩn bẩn không hay tắm

Yêu không công khai… đến lúc có thai… đừng hòng anh nhận.

Mình chỉ ăn 1 cái bánh thôi… tích tắc… hết nhẵn cmn hộp bánh :))))

Đây là lần đầu tiên của em…

Lời mày nói, một cái chấm câu tao cũng không tin!

Anh hứa chỉ ngủ thôi

Những câu nói vô dụng nhất thời đại

Girl: Đây là lần đầu của e đó a
Boy: Anh cũng thế
Girl: Mà con trai bọn anh sao lần nào xong cũng hút thuốc vậy
Boy: Quen r! Câu nói kinh điển

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top