Những câu nói vô dụng nhất thời đại Đừng nói cho ai biết nha

Những câu nói vô dụng nhất thời đại

Đừng nói cho ai biết nha

Tao sẽ không lấy chồng! – Câu cửa miệng của những đứa hay theo chồng bỏ cuộc chơi sớm nhất hội.

Bữa nào đi cafe nha! – Câu nói mấy đứa bận suốt đời

Ở nhà cháu nó ngoan lắm… nhưng tội cái, cháu nó lại rất ít khi ở nhà.

6677028 = xấu xấu bẩn bẩn không hay tắm

Yêu không công khai… đến lúc có thai… đừng hòng anh nhận.

Năm nay quyết định có gấu

Ăn một mình đau bụng

Nó hiền lắm, nó không cắn đâu

Cấm đổ rác

Những câu nói vô dụng nhất thời đại

Đừng nói cho ai biết nha Câu nói kinh điển

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top