Những câu nói vô dụng nhất thời đại Bữa nào đi cafe nha! – Câu nói mấy đứa bận suốt đời

Những câu nói vô dụng nhất thời đại

Bữa nào đi cafe nha! – Câu nói mấy đứa bận suốt đời

Tao sẽ không lấy chồng! – Câu cửa miệng của những đứa hay theo chồng bỏ cuộc chơi sớm nhất hội.

Cấm ham vui quên nhiệm vụ… vì nhiệm vụ là cao cả…

Đi chết đi!

Đây là lần đầu tiên của em…

Tao thề là tao không lấy, nhưng 1 khi tao lấy thì tao sẽ không trả. – thanh niên ko lấy bút của bạn cho biết…

Ở nhà cháu nó ngoan lắm… nhưng tội cái, cháu nó lại rất ít khi ở nhà.

6677028 = xấu xấu bẩn bẩn không hay tắm

Yêu không công khai… đến lúc có thai… đừng hòng anh nhận.

Mình chỉ ăn 1 cái bánh thôi… tích tắc… hết nhẵn cmn hộp bánh :))))

Những câu nói vô dụng nhất thời đại

Bữa nào đi cafe nha! – Câu nói mấy đứa bận suốt đời Câu nói kinh điển

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top