Những câu nói vô dụng nhất thời đại Bố thằng tèo đi nhậu thì nhớ uống ít ít thôi nhá

Những câu nói vô dụng nhất thời đại

Bố thằng tèo đi nhậu thì nhớ uống ít ít thôi nhá

Tao sẽ không lấy chồng! – Câu cửa miệng của những đứa hay theo chồng bỏ cuộc chơi sớm nhất hội.

Bữa nào đi cafe nha! – Câu nói mấy đứa bận suốt đời

Ở nhà cháu nó ngoan lắm… nhưng tội cái, cháu nó lại rất ít khi ở nhà.

6677028 = xấu xấu bẩn bẩn không hay tắm

Yêu không công khai… đến lúc có thai… đừng hòng anh nhận.

Mẹ thấy thằng ấy chẳng tử tế gì đâu, đừng yêu nó nữa con ạ

Khi nào đi uống cafe nhé!

Bạn muốn cắt thế nào?

Tôi đã đọc và đồng ý với những điều khoản trên.

Những câu nói vô dụng nhất thời đại

Bố thằng tèo đi nhậu thì nhớ uống ít ít thôi nhá Câu nói kinh điển

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top