Những câu nói vô dụng nhất thời đại Bạn muốn cắt thế nào? c

Những câu nói vô dụng nhất thời đại

Bạn muốn cắt thế nào?

Tao sẽ không lấy chồng! – Câu cửa miệng của những đứa hay theo chồng bỏ cuộc chơi sớm nhất hội.

Bữa nào đi cafe nha! – Câu nói mấy đứa bận suốt đời

Ở nhà cháu nó ngoan lắm… nhưng tội cái, cháu nó lại rất ít khi ở nhà.

6677028 = xấu xấu bẩn bẩn không hay tắm

Yêu không công khai… đến lúc có thai… đừng hòng anh nhận.

Tôi đã đọc và đồng ý với những điều khoản trên.

Đừng nói cho ai biết nha

Năm nay quyết định có gấu

Ăn một mình đau bụng

Những câu nói vô dụng nhất thời đại

Bạn muốn cắt thế nào?
c Câu nói kinh điển

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top