Những câu nói vô dụng nhất thời đại Anh hứa chỉ ngủ thôi cù

Những câu nói vô dụng nhất thời đại

Anh hứa chỉ ngủ thôi

Tao sẽ không lấy chồng! – Câu cửa miệng của những đứa hay theo chồng bỏ cuộc chơi sớm nhất hội.

Bữa nào đi cafe nha! – Câu nói mấy đứa bận suốt đời

Ở nhà cháu nó ngoan lắm… nhưng tội cái, cháu nó lại rất ít khi ở nhà.

6677028 = xấu xấu bẩn bẩn không hay tắm

Yêu không công khai… đến lúc có thai… đừng hòng anh nhận.

Mình chỉ ăn 1 cái bánh thôi… tích tắc… hết nhẵn cmn hộp bánh :))))

Đây là lần đầu tiên của em…

Lời mày nói, một cái chấm câu tao cũng không tin!

Thôi để mai rồi học

Những câu nói vô dụng nhất thời đại

Anh hứa chỉ ngủ thôi
Câu nói kinh điển

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top