Những câu nói vô dụng nhất thời đại Ai ăn hết cái từ đường nhà mày à :)))

Những câu nói vô dụng nhất thời đại

Ai ăn hết cái từ đường nhà mày à :)))

Tao sẽ không lấy chồng! – Câu cửa miệng của những đứa hay theo chồng bỏ cuộc chơi sớm nhất hội.

Bữa nào đi cafe nha! – Câu nói mấy đứa bận suốt đời

Ở nhà cháu nó ngoan lắm… nhưng tội cái, cháu nó lại rất ít khi ở nhà.

6677028 = xấu xấu bẩn bẩn không hay tắm

Yêu không công khai… đến lúc có thai… đừng hòng anh nhận.

Mình chỉ ăn 1 cái bánh thôi… tích tắc… hết nhẵn cmn hộp bánh :))))

Đây là lần đầu tiên của em…

Lời mày nói, một cái chấm câu tao cũng không tin!

Girl: Đây là lần đầu của e đó a

Boy: Anh cũng thế

Girl: Mà con trai bọn anh sao lần nào xong cũng hút thuốc vậy

Boy: Quen r!
Những câu nói vô dụng nhất thời đại

Ai ăn hết cái từ đường nhà mày à :))) Câu nói kinh điển

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top